هی میگن تو یه دانشگاه خوب قبول شو ، هر کاری دلت خواست بکن ، هر گیمی خواستی بخر ، هر توییتی خواستی بزن ...

اینا خبر ندارن اون کارایی که توی 17 سالگی میشه کرد ، توی 20 سالگی عمرا نمیشه ...