توییت ها رو میخونین یه دیس لایک هم بزنین ... مرسی اه