ناموسا وقتی قهوه میخورین فکر میکنین خیلی لاکچری هستین یا فقط من بی جنبه ام ؟؟؟