با انجام دادن هرکدام از موارد زیر ، شما ابدا شخصیت والامقامی نخواهید شد :
1. حرفه ای بازی کردن بازی های کامپیوتری و "نوب" خطاب کردن سایرین
2. فاز سنگیــــن برداشتن و به سختی خندیدن
3. گرفتن بهترین نمره در کلاس برای اولین بار
4. داشتن پیج بالا 10k (خودم دارم ولی ابدا برام اهمیتی نداره)
5. زبان انگلیسی فول فول ( ادعای پیامبری )
و ... بزودی چن تا دیگه هم میگم