ناموسا با بیشتر شدن کیلوهای فالوورهاتون حس میکنین شاخ شدین ؟؟؟؟؟ عزیز من تو که بدون Retrica هیچ گهی نیستی :/