میگن سنجاب ها هم برای ابراز علاقه به هم گل میدن ...

نمیدونستم سنجابا هم گل میکشن ! ... الله اکبر اصن بهش نمیاد :/