کم هزینه‌ترین اردوی تاریخ تیم ملی همین بود ، بعد هر تمرین یه سری قیمه نذری داغ کردن دادن دست بچه ها :))